Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Đặng Danh Hoằng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 64 Số 2 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tóm tắt

Việc điều khiển hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới là một trong những vấn đề quan trọng của hệ thống máy phát điện sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép (MDBNK). Bài báo này đưa ra một phương pháp điều khiển mới để điều khiển máy phát và tự động quá trình hoà đồng bộ máy phát vào lưới điện, đó là phương pháp điều khiển phi tuyến dựa trên thụ động (Passivity – Based).

ABSTRACT

Synchronizing electric generators to a power grid is one of the most critical issues of the power systems using double-fed induction machines. In this paper, a new controlling approach  which control and synchronize electric generators to the grid automatically is represented. This methodology is called the passitivity-based non-linear control.

Tải file Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based. tại đây