Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lại Khắc Lãi
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

     Trong thực tế hiện nay hầu hết các bài toán điều khiển trong các dây chuyền công nghệ là bài toán tối ưu đa mục tiêu.Việc ứng dụng các giải thuật tính toán tiến hóa hứa hẹn nhiều triển vọng. Bài báo này trình bày một ứng dụng mới để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu đó là dùng thuật toán giải thuật di truyền (GA-Genetic Algorithm), nội dung bài báo cho thấy tính ưu việt của giải thuật di truyền với quá trình tìm kiếm cực trị toàn cục. 

Tải file Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu tại đây