Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển để tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi mờ
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lại Khắc Lãi
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển để tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi mờ tại đây