Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Pseudo Cohen-Macaulay and pseudo generalized Cohen-Macaulay modules, J. Algebra (SCI) 265 (2003), 100-113
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Nguyen Tu Cuong, Le Thanh Nhan
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of Algebra Tập 267 Số 3 Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN 0021-8693
Tóm tắt nội dung

In this paper,  the two classes of modules called pseudo Cohen-Macaulay modules and pseudo generalized Cohen-Macaulay modules are introduced as extensions respectively of the two classes of Cohen-Macaulay modules and generalized Cohen-Macaulay modules. Then we apply to study the structure of sequentially Cohen-Macaulay modules and sequentially generalized Cohen-Macaulay modules.

Tải file Pseudo Cohen-Macaulay and pseudo generalized Cohen-Macaulay modules, J. Algebra (SCI) 265 (2003), 100-113 tại đây