Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Chương trình quản lý dự án
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Dự án ứng dụng
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Ths. Nguyễn Tuấn Anh
Ngày bắt đầu 12/2011
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*