Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng chương trình Quản lý đoàn viên – trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp – Thái Nguyên.
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Ths. Nguyễn Tuấn Anh
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Xây dựng chương trình quản lý đoàn viên áp dụng tại đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong quản lý đoàn viên, cho phép tạo ra các thông kê báo cáo nhanh tróng, thuận tiện.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*  

Các Đề tài - Dự án khác của Ths. Nguyễn Tuấn Anh