Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học.
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Thương
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Xây dựng bài giảng cho các môn học trong khung chương trình đào tạo của nhà trường để hướng tới mục tiêu giáo dục từ xa đóng vai trò rất quan trọng. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán là môn học cơ sở trong khung chương trình đào tạo của nhà trường. Xây dựng bài giảng cho môn học này, đáp ứng các chuẩn quy định để có thể tích hợp lên cổng thông tin của nhà trường là vấn đề cấp thiết, cần làm.

Tính cấp thiết

Xây dựng bài giảng điện tử môn Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán là nhu cầu cấp thiết đặt ra đối với các sinh viên đang theo học trong trường và cho các đối tượng người học từ xa.

Mục tiêu

Xây dựng bài giảng điện tử đáp ứng được các yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, phân phối thời lượng hợp lý cho từng phần.

Nội dung

-           Phần lý thuyết: Đảm bảo cập nhật các kiến thức mới của môn học ở phạm vi trong nước và thế giới; Các trang trình chiếu được thiết kế có hệ thống, đủ nội dung, minh họa các tiến trình theo từng bước, làm rõ trọng tâm bài học và đảm bảo tính chính xác, tính giáo dưỡng, tính giáo dục và phát triển.

-           Phần thảo luận: Có các câu hỏi và các hướng dẫn cơ bản để sinh viên tự tìm hiểu từ tài liệu tham khảo và từ các nguồn thông tin khác nhằm nắm vững các kiến thức cơ bản và khai thác nội dung bài học ở mức nâng cao.        

-           Phần thực hành: Cung cấp các bài tập thực hành theo từng chương với nội dung: Hiểu và biết vận dụng các kiến thức trong chương để giải quyết các bài toán thực tế. Có kiểm tra đánh giá

-           Phần bài tập lớn: Cung cấp/ khuyến khích SV đề xuất các bài tập lớn để sinh viên đăng ký làm theo nhóm. Bài tập lớn cần đảm bảo phần chung và phần riêng:

§  Phần chung: Nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

Phần riêng: Nhằm đánh giá chính xác năng lực của từng người                                       

Tải file Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. tại đây

PP nghiên cứu

Tìm kiếm, phân tích tổng hợp các kiên thức để xây dựng nội dung bài giảng và kế hoạch học tập hợp lý

Hiệu quả KTXH

Bài giảng điện tử được tích hợp lên Website của nhà trường

ĐV sử dụng

Trường Đại học Công nghệ thông tin &Truyền thông

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*