Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Công nghệ phần mềm theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Thương
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Xây dựng bài giảng điện tử đáp ứng được các yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, phân phối thời lượng hợp lý cho từng phần.

Nội dung

Phần lý thuyết: Đảm bảo cập nhật các kiến thức mới của môn học ở phạm vi trong nước và thế giới; Các trang trình chiếu được thiết kế có hệ thống, đủ nội dung, minh họa các tiến trình theo từng bước, làm rõ trọng tâm bài học và đảm bảo tính chính xác, tính giáo dưỡng, tính giáo dục và phát triển.

Phần thảo luận: Có các câu hỏi và các hướng dẫn cơ bản để sinh viên tự tìm hiểu từ tài liệu tham khảo và từ các nguồn thông tin khác nhằm nắm vững các kiến thức cơ bản và khai thác nội dung bài học ở mức nâng cao.        

Phần bài tập lớn: Cung cấp/ khuyến khích SV đề xuất các bài tập lớn để sinh viên đăng ký làm theo nhóm. Bài tập lớn cần đảm bảo phần chung và phần riêng:

Phần chung: Nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

Phần riêng: Nhằm đánh giá chính xác năng lực của từng người                                        

Tải file Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Công nghệ phần mềm theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*