Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu một số kỹ thuật tính toán cải tiến nhằm tự động hóa việc tổng hợp và phân tích trong các hệ thống nhận dạng và phát hiện đối tượng
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Thương
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Nghiên cứu về các kỹ thuật lập trình tiến hóa ứng dụng trong việc học để tổng hợp các thao tác kết hợp nhằm phát sinh ra các ảnh đặc trưng kết hợp cho vấn đề nhận dạng để phát hiện đối tượng. Kết quả nghiên cứu có thể xem như một tài liệu tham khảo hữu ích trong lĩnh vực máy học ứng dụng thuật giải di truyền.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

Viết đề cương

Thu thập các tài liệu, các bài báo, các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài

Chỉ ra hiệu quả của GP và GA trong việc tổng hợp các thao tác đa hợp từ các thao tác xử lý ảnh gốc độc lập với miền và và tổng hợp các đặc trưng đa hợp từ các đặc trưng gốc phục vụ cho việc nhận dạng và phát hiện đối tương

Thiết kế hàm khớp dựa trên nguyên tắc chiều dài cực tiếu, các thao tác di truyền, đột biến để cải tiến tính hiệu quả của lập trình di truyền

Cải tiến GP thành Smart GP sinh các đặc trưng kết hợp cho bài toán nhận dạng để phát hiện đối tượng

Viết báo cáo tổng kết

Tải file Nghiên cứu một số kỹ thuật tính toán cải tiến nhằm tự động hóa việc tổng hợp và phân tích trong các hệ thống nhận dạng và phát hiện đối tượng tại đây

PP nghiên cứu

Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán nhận dạng đối tượng ảnh

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*