Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng hệ thống E-learning cho trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Vũ Văn Huy
Ngày bắt đầu 06/2009
Ngày kết thúc 03/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

- Giải quyết nhu cầu học tập của người học: Học mọi lúc, học mọi nơi, học theo sở thích và học suốt đời.

- Triển khai định hướng của Bộ giáo dục và Đào tạo là đưa E-learning vào từng trường ĐH của Việt Nam.

- Từng bước xây dựng hệ thống đào tạo từ xa.

- Phục vụ cho việc ôn tập và tự ôn tập của người học.

Mục tiêu

- Xây dựng môi trường để triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.

- Sản phẩm là một phần mềm máy tính tích hợp với hệ thống website trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh dùng để triển khai phục vụ học tập trực tuyến.

- Chuyển giao công nghệ cho các trường có các khối ngành kinh tế nếu có nhu cầu.

Nội dung

Xây dựng môi trường phần mềm để triển khai hệ thống E-Learning

Xây dựng modul học tập trực tuyến.

Tích hợp hệ thống E-Learning với hệ thống website

Vận hành, triển khai và kiểm thử hệ thống

Tải file Xây dựng hệ thống E-learning cho trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại đây

PP nghiên cứu

Cách tiếp cận: Tiếp cận trực tiếp, khảo sát thực tế tình hình cơ sở hạ tầng, con người và nhu cầu của đơn vị (ĐH KT&QTKD) trong việc xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống đào tạo trực tuyến, lập trình.

Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung: Xây dựng môi trường để triển khai hệ thống E-Learning; Xây dựng các modul để thực hiện các chức năng của hệ thống như Quản trị hệ thống , cung cấp bài giảng…

+ Về không gian: Đề tài lấy trường ĐH KT&QTKD làm môi trường để khảo sát, nghiên cứu và triển khai, từ đó mở rộng ra cho các khối ngành Kinh tế.

+ Về thời gian: Thời gian thực hiện là 12 tháng (từ tháng 09 năm 2008 đến tháng 09 năm 2009)

Hiệu quả KTXH

Triển khai đào tạo trực tuyến.

Cung cấp một hình thức học mới cho người học

ĐV sử dụng

-          Tại trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

-          Các trường có khối ngành Kinh tế khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc nếu có nhu cầu

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*