Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu lựa chọn loài cây trồng rừng trong các trang trại ở tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Nông Lâm
Cơ quan thực hiện Đại học Nông Lâm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Trần Công Quân
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Thực tế sản xuất lâm nghiệp trong những năm vừa qua cho thấy các chủ rừng trang trại thường là các hộ có đất, có ý thức phát triển sản xuất, chịu khó học hỏi nâng kiến thức, trình độ quản lý và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới (giống mới, công nghệ mới v.v...), nên họ được coi là lực lượng có ý nghĩa trong quá trình phát triển rừng, so với các hộ nông dân nghèo, trồng rừng phân tán quy mô nhỏ ở nông thôn. Mặt khác, rừng trang trại vẫn còn gặp không ít trở ngại do người dân ở vùng sâu vùng xa còn có tâm lý dè dặt, quen với cái cũ, ngại thay đổi cái mới, chưa mạnh dạn áp dụng công nghệ mới, trồng loài cây mới v.v. Với lý do đó đề tài nghiên cứu: “Chọn loài cây cho trồng rừng trong các trang trại ở tỉnh Thái Nguyên.”

Mục tiêu

- Lựa chọn được các loài cây trồng rừng phù hợp với mô hình trồng rừng trang trại ở Thái Nguyên.

- Đề xuất được biện pháp kỹ thuật lâm sinh chủ yếu trong trồng rừng trang trại ở Thái Nguyên.

Nội dung

- Đánh giá thực trạng trồng rừng trang trại ở tỉnh Thái nguyên

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả trồng rừng trang trại ở Thái Nguyên.

- Lựa chọn loài cây trồng rừng trang trại  phù hợp và đạt hiệu quả cao trong trồng rừng trang trại ở Thái Nguyên.

- Đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chủ yếu trong trồng rừng trang trại ở Thái Nguyên

Tải file Nghiên cứu lựa chọn loài cây trồng rừng trong các trang trại ở tỉnh Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

- Kế thừa các số liệu thứ cấp ở các cơ quan: Sở NN&PTNT, phòng nông nghiệp &PTNT các huyện

- Sử dụng điều tra khảo sát: Điều tra thực tế các trang trại lâm nghiệp trên địa bàn, phỏng vấn các chủ trang trại.

- Sử dụng phương pháp thực nghiệm: đánh giá nhu cầu trồng rừng, lựa chọn cây trồng rừng phù hợp, hỗ trợ xây dựng mô hình

 

 

Hiệu quả KTXH

- Chọn được từ 3 – 4 loài cây trồng rừng trang trại phù hợp với trồng rừng trang trại tại tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất được quy trình trồng 3-4 loài cây rừng đã được lựa chọn cho khu vực nghiên cứu        

-  Xây dựng 02 mô hình trồng rừng trang trại với các loài cây lựa chọn, quy mô 01ha/mô hình.

- Dự tính hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường các mô hình trang trại đem lại

ĐV sử dụng

- Các trang trại lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Các gia đình có xu hướng phát triển thành trang trại, có nhu cầu trồng rừng trang trại.

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(1)

Gửi thêm sản phẩm khoa học

- Hướng dần 05 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học - Cùng hướng dẫn 01 học viên làm luận văn tốt nghiệp trình đọ cao học. - Viết ít nhất 01 bài báo đăng Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, hoạch Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

(26/03/2012 22:41:15)
 

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*