Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Hóa học Môi trường (3 tín chỉ)
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tài nguyên-Môi trường
Chủ nhiệm(*) Mai Thi Lan Anh
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm chuẩn, thi trên máy tính cho học phần Hóa học Môi trường, phục vụ thi kết thúc học phần này vào học kỳ I, năm học 2011 – 2012.

- Cung cấp bộ đề thi đạt chuẩn phục vụ đánh giá chất lượng sinh viên trong quá trình học tập.

Nội dung

-  Biên soạn 400 câu hỏi trắc nghiệm trên word theo mẫu quy định của trường Đại học Khoa học. Với số lượng 400 câu hỏi, đảm bảo đề thi đạt tiêu chuẩn, ít bị trùng lặp

-  Sử dụng phần mềm nhập câu hỏi TestOnline để xây dựng Đề thi theo quy định chung của trường Đại học Khoa học.

Tải file Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Hóa học Môi trường (3 tín chỉ) tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Khoa Khoa học Môi trường và trái đất

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*