Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Điều tra thực trạng chăn nuôi gà Sao tại nông hộ thuộc Thành phố Thái Nguyên và Nghiên cứu một số tập tính sinh học, khả năng thích nghi và sức sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi tại Trại gà giống Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Nông Lâm
Cơ quan thực hiện Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đức Hùng
Ngày bắt đầu 02/2006
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Đánh giá thực trạng chăn nuôi gà Sao tại nông hộ của TP. Thái Nguyên và Nghiên cứu tập tinh sinh học, khả năng thích nghị, sinh trưởng và sưc sản xuất thịt của gà Sao dòng lớn nuôi tại mô hình chăn nuôi trang trại.

- Cung cấp các số liệu khoa học về gà Sao dòng lớn nuôi tại Thái Nguyên

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*