Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên On reducing sequences and an application to local cohomology modules, Bull of the IMS (SCIE), 31 (2005), 1-12.
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Nong Quoc Chinh
Nhà xuất bản / Tạp chí Bulletin of the IMS. (SCIE) Tập 31 Số 1 Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Some properties of reducing sequences are given. An application to local cohomology modules is presented.

Tải file On reducing sequences and an application to local cohomology modules, Bull of the IMS (SCIE), 31 (2005), 1-12. tại đây