Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên A finiteness result for attached primes of certain Artinian local cohomology modules, Journal of Algebra and its Applications (SCIE), 13 (2014), 1350063:1-14.
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Le Thanh Nhan, Nguyen Van Hoang
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of Algebra and its Applications Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 0219-4988
Tóm tắt nội dung

We give a finiteness result for attached primes of certain local cohomology modules

Tải file A finiteness result for attached primes of certain Artinian local cohomology modules, Journal of Algebra and its Applications (SCIE), 13 (2014), 1350063:1-14. tại đây