Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô hình ba chiều và xây dựng mô hình bộ phận cơ thể ảo
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Ái Việt, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Đàn, Phạm Bá Mấy, Hồ Xuân Nhàn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 411 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hình ảnh 3 chiều ngày càng có nhiều ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là trong đào tạo và nghiên về y học nói chung và trong giải phẫu người nói riêng. Mô hình hoá là một khâu quan trọng trong các ứng dụng phục vu cho nghiên cứu về giải phẫu học. Báo cáo trình bày một số cách tiếp cận trong mô hình hoá 3D và xây dựng mô hình 3D một số cơ quan, bộ phận trên cơ thể người Việt.

Tải file Mô hình ba chiều và xây dựng mô hình bộ phận cơ thể ảo tại đây