Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số đặc điểm lâm sàng, bệnh tích ở lợn nhiễm giun tròn Trichocephalus suis tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà, Nguyễn Thị Kim Lan, Hạ Thúy Hạnh, Đỗ Thị Vân Giang
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 118 Số 4 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Xét nghiệm phân của 3177 lợn bình thường, 823 lợn tiêu chảy tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, kết quả cho thấy: có 34,75 % số lợn bị tiêu chảy nhiễm giun Trichocephalus suis, trong đó có 32,17 % nhiễm ở cường độ nặng. Tỷ lệ nhiễm giun Trichocephalus suis ở lợn bình thường là 29,08 % , lợn nhiễm chủ yếu ở cường độ nhẹ và trung bình. Lợn nhiễm giun Trichocephalus suis nặng có triệu chứng: lợn gầy, da khô, lông xù, niêm mạc nhợt nhạt, kém ăn, tiêu chảy; tỷ lệ lợn có biểu hiện lâm sàng tại Thái Nguyên, Bắc Kạn tương ứng là: 13,53 % và 15,76 %.  Mổ khám 520 lợn thấy có nhiều giun Trichocephalus suis ký sinh, phần đầu của giun cắm sâu vào niêm mạc, niêm mạc manh tràng  kết tràng sùi lên, có nhiều nốt loét, xuất huyết từng đám, trong long kết tràng và manh tràng chứa dịch màu hồng. Các biến đổi ở manh tràng và kết tràng: biểu mô bị phá hủy, niêm mạc sung huyết, xuất hiện hồng cầu và tế bào viêm, xuất hiện ổ viêm trong niêm mạc ruột.

Tải file Một số đặc điểm lâm sàng, bệnh tích ở lợn nhiễm giun tròn Trichocephalus suis tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn tại đây