Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đặc điểm bệnh do Trypanosoma evansi gây ra trên động vật thí nghiệm (chuột bạch)
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Đỗ Thị Vân Giang, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quốc Doanh và Nguyễn Thị Bích Ngà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y Tập 20 Số 2 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Đã xác định loài tiên mao trùng gây bệnh cho trâu, bò ở 4 tỉnh miền núi  phía bắc là Trypanosoma evansi. Thí  nghiệm gây nhiễm T. evansi trên chuột bạch đã được tiến hành và kết quả thí nghiệm cho thấy: thời gian xuất hiện T. evansi trong máu ngoại vi của chuột bạch là rất sớm (1 - 7 ngày tùy liều gây nhiễm). 100% chuột bạch đều xuất hiện triệu chứng lâm sàng, hầu hết vào các ngày cuối trước khi chuột bạch chết. Với liều gây nhiễm khác nhau thì thời gian chết của chuột bạch là khác nhau (5 - 8 ngày tùy liều). Mổ khám chuột bạch thấy tỷ lệ các cơ quan có biểu hiện bệnh tích từ 57,50% - 100%.

Tải file Đặc điểm bệnh do Trypanosoma evansi gây ra trên động vật thí nghiệm (chuột bạch) tại đây