Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 基于GIS和AHP-GDM在土地适宜性评价中的应用
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Kiều Quốc Lập
Nhà xuất bản / Tạp chí Geography and Geo-Information Science Tập 29 Số 3 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1672-0504
Tóm tắt nội dung

可特续土地评价是多标准评价,它关系到许多领域(自然,经济,社会和环境)。本文结合GIS和AHP-GDM模型在土地适宜性评价中的应用,首次应用于越南老街省的土地适宜性研究。以GIS作为空间分析工具,并且利用群组决策层次分析法(AHP-GDM)来确定评价因子和群决策专家的权数。研究结果表明,该模型在老街省(越南)土地适宜性的管理和规划上取得了很好的效果,具有较高的可靠度和客观性。建议将该模型使用于老街省(越南)土地适宜性的管理和规划。

Tải file 基于GIS和AHP-GDM在土地适宜性评价中的应用 tại đây