Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu phát triển hệ thống thực tại ảo xây dựng bộ xương người trưởng thành phục vụ cho việc giảng dạy và tra cứu
Lĩnh vực Y học
Tác giả Trịnh Xuân Đàn, Đỗ Năng Toàn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 411 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Để khắc phục tình trạng thiếu điều kiện quan sát thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp về sự hiểu biết thấu đáo cấu tạo cơ thể người giúp cho quá trình chẩn trị y học trong chăm sóc sức khoẻ. Dựa vào trang thiết bị hiện đại của Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Mạng của Viện CNTT-Viện KHVN. Với phần mềm tạo mô hình 3DSMax phiên bản 2010 và các kỹ thuật hỗ trợ, nhóm tác giả bước đầu xây sựng thành công bộ xương người mô phỏng với phần mềm VRBODY 1.0. Kết quả bước đầu giúp người học dễ dàng quan sát từng chi tiết cơ quan, bộ phận cơ thể người bình thường để phát hiện được những bất thường của chúng khi có tổn thương bệnh lý giúp cho việc nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị.

Tải file Nghiên cứu phát triển hệ thống thực tại ảo xây dựng bộ xương người trưởng thành phục vụ cho việc giảng dạy và tra cứu tại đây