Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả 1. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Hồng Quang
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) số 116 năm 2014 Tập 2 Số 116 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hedge Algebra is the development of fuzzy logic and proposed in 1990, but its applications mainly in the field of information technology. The application of Hedge algebra in the field of control has achieved some success and efficiency when applied to a simple model. Hopefully, hedge algebra will be a new theory to design controller in the automation systems in general.

Based on above, this paper introduces and proposes the method to design the controller using hedge algebra for some objects that are hard to control in industry. Evaluating the quality of automatic system using hedge algebra is proven by simulation and opening the possibility of practical application

 

Tải file Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp tại đây