Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Ô Kim Duy
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 134 Số 4 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Thí nghiệm khảo nghiệm giống tại Pác Nặm, Bắc Kạn vụ Xuân và vụ Hè Thu 2013 gồm 5 giống ngô lai là: NK4300, G49, MB69, CP333, GP999 và giống đối chứng là LVN10. Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống đều có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm sinh trưởng trung ngày. Giống NK4300 có chiều cao cây, chiều cao đóng bắp và chỉ số diện tích lá cao hơn so với giống LVN10 (đối chứng). Các giống tham gia thí nghiệm có năng suất thực thu tương đương đối chứng LVN10, năng suất trong vụ Xuân dao động từ 53,46 – 60,15 tạ/ha và từ 52,88 - 61,32 tạ/ha ở vụ Hè Thu. Kết quả trình diễn mô hình cho thấy giống ngô NK4300 có năng suất từ 75 - 80 tạ/ha, cao hơn đối chứng LVN10 (60 - 65 tạ/ha) và có nhiều ưu điểm tốt, được người dân chấp nhận và đề nghị mở rộng sản xuất.