Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới
Nhà xuất bản / Tạp chí Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 83 Số 7 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tại đây