Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu sự đa dạng di truyền phân tử của một số giống ngô (Zea mays L.) bằng kỹ thuật RAPD
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Mẫn Thị Hoa, Trần Thị Ngọc Diệp
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 58 Số 10 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Bằng kỹ thuật RAPD với việc sử dụng 10 mồi ngẫu nhiên đã nhận được 674 phân đoạn DNA được nhân bản ngẫu nhiên từ hệ gen của 14 giống ngô nếp địa phương. Trong số 10 mồi ngẫu nhiên sử dụng có 9 mồi biểu hiện tính đa hình. Hệ số tương đồng di truyền giữa các giống ngô dao động từ 0,68 đến 0,90. Giữa 14 giống ngô nghiên cứu có sự khác nhau trong cấu trúc DNA với hệ số sai khác từ 10% đến 23%. 14 giống ngô được chia thành 2 nhóm chính.

Tải file Nghiên cứu sự đa dạng di truyền phân tử của một số giống ngô (Zea mays L.) bằng kỹ thuật RAPD tại đây