Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xác định trình tự gen mã hóa protein vỏ của virus Y trên khoai tây (PVY) và đánh giá sự đa dạng di truyền của virus PVY
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Vũ Thị Bưởi, Nguyễn Thị Tâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 56 Số 8 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Trong những năm gần đây, PVY (potato virus Y) là virus khoai tây nghiêm trọng nhất. Chúng thuộc chi Potyvirus, họ Potyviridae với hệ gen là RNA sợi đơn, dài khoảng 9,7 kb. PVY được chia thành 3 chủng (PVYO, PVYC, PVYN) và nhiều biến thể (PVYNTN, PVYNW, PVYN:O).

Trong bài báo này, chúng tôi công bố kết quả phân lập và xác định trình tự gen mã hóa protein vỏ (CP-Coat Protein) của PVY ở khoai tây được trồng tại Phổ Yên-Thái Nguyên và đánh giá sự đa dạng di truyền của gen này nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu tạo cây khoai tây chuyển gen kháng PVY. Trình tự nucleotide vùng mã hóa của gen CP từ PVY trên khoai tây trồng tại Phổ Yên-Thái Nguyên có chiều dài 801 nucleotide, mã hóa 267 axit amin. Trình tự nucleotide và axit amin được phân lập này đều tương đồng cao với trình tự đã công bố trên Ngân hàng gen NCBI (88,4-99,8%).

Tải file Xác định trình tự gen mã hóa protein vỏ của virus Y trên khoai tây (PVY) và đánh giá sự đa dạng di truyền của virus PVY tại đây