Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên On the associated primes and the support of local cohomology modules, Algebra Colloq. (SCIE) 15 (2008), 599-608.
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Le Thanh Nhan, Nong Quoc Chinh
Nhà xuất bản / Tạp chí Algebra Colloquium Tập 15 Số 2 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN 1005-3867
Tóm tắt nội dung
In this paper, we introduce the notion of k-depth to study the associated primes and the support of local cohomology modules. A result on non-vanishing of local cohomology modules is given.

Tải file On the associated primes and the support of local cohomology modules, Algebra Colloq. (SCIE) 15 (2008), 599-608. tại đây