Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Generalized co-Cohen-Macaulay and co-Buchsbaum modules, Algebra Colloq. (SCIE) 14 (2007), 265-278.
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Nguyen Tu Cuong, Nguyen Thi Dung, Le Thanh Nhan
Nhà xuất bản / Tạp chí Algebra Colloquium Tập 14 Số 2 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN 1005-3867
Tóm tắt nội dung
We study two classes of Artinian modules called co-Buchsbaum modules and generalized co-Cohen–Macaulay modules. Some basic properties and characterizations of these modules in terms of 𝔮-weak co-sequences, co-standard sequences, multiplicity, local homology modules are presented.

Tải file Generalized co-Cohen-Macaulay and co-Buchsbaum modules, Algebra Colloq. (SCIE) 14 (2007), 265-278. tại đây