Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên On the length of generalized fractions, J. Algebra (SCI) 267 (2003), 156-177
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Nguyen Tu Cuong, Marcel Morales, Le Thanh Nhan
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of Algebra Tập 265 Số 1 Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN 0021-8693
Tóm tắt nội dung

In this paper, we give an answer to an open question given by R. Y. Sharp 1985 on the polynomial property of the length of fractions.

Tải file On the length of generalized fractions, J. Algebra (SCI) 267 (2003), 156-177 tại đây