Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên On generalized Cohen-Macaulay canonical modules, Comm. Algebra (SCI), 41 (2013), 4453-4462
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Le Thanh Nhan, Nguyen Hong Loan
Nhà xuất bản / Tạp chí Communications in Algebra Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 0092-7872
Tóm tắt nội dung

Some characterizations of  generalized Cohen-Macaulay canonical modules in terms of certain systems of parameters are given.

Tải file On generalized Cohen-Macaulay canonical modules, Comm. Algebra (SCI), 41 (2013), 4453-4462 tại đây