Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tạo dòng và xác định trình tự đoạn gen mã hoá protein Rho liên quan đến cơ chế thực bào ở tôm sú (Penaeus monodon)
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Hoàng Thị Thu Yến, Kim Thị Phương Oanh, Nông Văn Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 96 Số 8 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Tạo dòng và xác định trình tự đoạn gen mã hoá protein Rho liên quan đến cơ chế thực bào ở tôm sú (Penaeus monodon) tại đây