Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 90 Số 2 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài toán điều khiển đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm giải quyết bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó có những bài toán điều khiển chứa các tích phân bội. Việc giải các bài toán này luôn có độ phức tạp tính toán cao khi giải bằng các thuật toán thông thường. Bài báo đề xuất sử dụng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên để thực hiện công việc này.

Tải file Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội tại đây