Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Dương Thanh Tình, Trần Văn Quyết
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 143 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung