Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Hương, Trần Văn Quyết, Nguyễn Văn Thông, Trần Thị Bích Thủy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 143 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung