Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 181 Số 5 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung