Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Mai Văn Trịnh - Mai Thị Lan Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu và quản lý môi trường đòi hỏi tổng hợp các kiến thức về các ngành khoa học cơ bản và ứng dụng đặc biệt là những kiến thức về vật lý, hóa học và sinh học với xu hướng định lượng hóa ngày một cao, chặt chẽ hơn phục vụ cho việc phát triển công nghệ quản lý, xử lý môi trường.

Một phần không thể thiếu được trong định lượng hóa các quá trình môi trường là phương pháp mô hình hóa. Mô hình hóa môi trường giúp chúng ta có những kiến thức cơ bản nhất về nhận biết và mô tả hệ thống, phân tích hệ thống, liên kết các cấu phần của hệ thống thành một loạt các mối quan hệ toán học logic bằng các hàm toán học để từ đó làm chủ được các quá trình định lượng ở mọi điều kiện môi trường và lĩnh vực khác nhau. 

Tải file Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường tại đây

model,   modelling,