Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên A finiteness result for attached primes of certain tor-modules, Algebra Colloq. (SCIE) 19 (2012), 787-796.
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Le Thanh Nhan, Nguyen Thi Dung
Nhà xuất bản / Tạp chí Algebra Colloquium Tập 20 Số 1 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1005-3867
Tóm tắt nội dung

In this paper, we give a finiteness result for the attached primes of certain Tor-modules.

Tải file A finiteness result for attached primes of certain tor-modules, Algebra Colloq. (SCIE) 19 (2012), 787-796. tại đây