Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển nối lưới cho các nguồn điện gió và mặt trời
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Lại Khắc Lãi
Ngày bắt đầu 03/2011
Ngày kết thúc 03/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Cao Xuan Tuyển
2 ThS. Đăng Danh Hoằng
3 ThS. Ngô Xuân hòa
4 ThS. Nguyễn Văn Huỳnh
5 ThS. Trần Thị Thanh Hải
6 CN. Phương Hữu Khiêm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*