Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi và ứng dụng để nâng cao độ bền vững trong điều khiển
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Lại Khắc Lãi
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*