Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Võ Thy Trang
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 01/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*