Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Đồng Văn Đạt
Ngày bắt đầu 06/2004
Ngày kết thúc 09/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Tín dụng vẫn được đánh giá là nguồn lực quan trọng cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội.

Sản xuất hàng hóa là tiêu chí cần thiết cho sự phát triển kinh tế hộ nông dân và là cơ sở cho sự phát triển của nông thôn. nhờ có tín dụng, đời sống của hộ nông dân nói chung, hộ sản xuất hàng hóa nói riêng đã có những cải thiện đáng kể.

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*