Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Hà Quang Tiến
Ngày bắt đầu 03/2015
Ngày kết thúc 05/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Chương trình đào tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo ở mọi cấp, ngành học. Theo lãnh đão nhiều trường đại học, cao đẳng, cần thiết phải có một cuộc "cách mạng" triệt để trong việc xây dựng chương trình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với yêu cầu tăng tính chuyên sâu về môn học, đảm bảo sự cân đối giữa lý thuyết và thực nghiệm và đặc biệt là gắn với thực tiễn sản xuất, thực tế xã hội.[1] Khoa TDTT Trường ĐHSP - ĐHTN đã trải qua gần 10 năm đào tạo trình độ đại học nhưng chương trình đào tạo hầu như không thay đổi nhiều cho dù có chuyển đổi sang học chế tín chỉ. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay chương trình đào tạo của khoa còn rất nặng về nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy lạc hậu, cách thức kiểm tra và đánh giá chưa linh hoạt,  chưa phát huy được tính tự giác, sáng tạo và đánh giá chính xác được năng lực của người học. Sản phẩm đào tạo chưa đúng với chuẩn đầu ra và đặc biệt chưa phù hợp với sự thay đổi của chương trình thể dục ở các trường phổ thông hiện nay. Với mục đích giảm tải nội dung giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra, đánh giá, phát triển năng lực và phẩm chất của người học đúng theo tinh thần của Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chúng tôi  mạnh dạn nghiên cứu vấn đề sau:

"Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên"

 


[1] Theo Giáo dục và Thời đại

Mục tiêu

Đổi mới cơ bản chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất (nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy, hình thức kiểm tra và thi đánh giá kết quả học tập), tập trung phát triển phẩm chất và năng lực của sản phẩm đào tạo. Sản phẩm đào tạo đáp ứng được chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội và có khả năng chuyển dịch chuyên môn cao.

Nội dung

- Nghiên cứu lý luận về xây dựng chương trình đào tạo.

- Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực về cán bộ và giáo viên thể dục thể thao ở các tỉnh Trung du và miền Núi phía Bắc.

- Rà soát chương trình đào tạo chuyên ngành GDTC hiện tại. So sánh với chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ năng lực sinh viên và chuẩn đầu ra của chuyên ngành giáo dục thể chất.

- Đề xuất khung chương trình mới và đề cương chi tiết của các môn học trong chương trình.

Tải file Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận

- Phương pháp phỏng vấn tọa đàm

- Phương pháp quan sát sư phạm

- Phương pháp toán học thống kê

Hiệu quả KTXH

Chương trình mới sẽ được áp dụng vào đào tạo từ khóa đại học K51 (2016-2020). Nội dung chương trình sẽ được giảm tải về kiến thức, tăng tính thực tiễn và phù hợp với phổ thông. Sử dụng phương pháp và phương tiện dạy học tiên tiến, hình thức thi và kiểm tra sẽ linh hoạt hơn, phát huy được tính chủ động và sáng tạo của người học. Việc tổ chức, quản lý và giảng dạy trong đào tạo của Nhà trường, phòng đào tạo,  Khoa TDTT và giảng viên sẽ hiệu quả và thuần tiện hơn.

ĐV sử dụng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 - lãnh đạo các Sở GDĐT, Sở VHTT&DL các tỉnh Trung du và miền Núi phía Bắc
2 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Phạm Hồng Quang
STT Tên người tham gia
1 Ths.GVC Phạm Văn Quang
2 Ths.GVC Nguyễn Văn Dũng
3 Ths.GVC Đỗ Thị Thái Thanh
4 Ths. Đỗ Ngọc Cương
5 Ths. Trần Thị Tú
6 TS. Hà Quang Tiến

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*