Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng chuẩn năng lực Tiếng Việt và tiêu chí đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài công tác và học tập tại Đại học Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn T Hồng Minh
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Đánh giá chuẩn năng lực Tiếng Việt trong quá trình đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài là một khâu không thể tách rời trong quá trình đào tạo. Nó có tác dụng tạo động lực cho quá trình đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội nhập quốc tế và khu vực về giáo dục đòi hỏi chất lượng đào tạo trong quá trình hợp tác quốc tế phải được coi trọng. Chính vì vậy, dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài là một nội dung trong hợp tác quốc tế về giáo dục cần được tiến hành theo chuẩn và đánh giá theo chuẩn.

Để đánh giá năng lực Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài theo chuẩn thì yêu cầu phải có bộ tiêu chuẩn và tiêu chí là hết sức cần thiết và quy trình đánh giá cần phải đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay chưa có Khung chuẩn năng lực Tiếng Việt và tiêu chí đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài để đảm bảo cho các yêu cầu trên. Do đó, nghiên cứu về chuẩn năng lực Tiếng Việt và tiêu chí đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài là một vấn đề không chỉ cần thiết mà còn rất cấp thiết.

Mục tiêu

Xây dựng Khung chuẩn năng lực và Bộ tiêu chí đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài công tác, học tập tại Đại học Thái Nguyên, tạo cơ sở định hướng cho công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng nhận năng lực Tiếng Việt một cách thống nhất

Nội dung

- Nghiên cứu Khung chuẩn năng lực và Tiêu chí đánh giá năng lực ngôn ngữ cho người nước ngoài của một số ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn.

- Thực trạng hoạt động đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng Khung chuẩn năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài công tác và học tập tại Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài công tác và học tập tại Đại học Thái Nguyên.

Tải file Xây dựng chuẩn năng lực Tiếng Việt và tiêu chí đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài công tác và học tập tại Đại học Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Giáo dục, đào tạo: Là tài liệu tham khảo và là sản phẩm ứng dụng có tính thực tiễn cao, tạo cơ sở định hướng cho công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng nhận năng lực Tiếng Việt tại Đại học Thái Nguyên một cách thống nhất.

- Kinh tế, xã hội: Đề tài được thực hiện thành công sẽ góp phần giải quyết thực trạng công tác đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu hướng tới một chuẩn thống nhất trong công tác giáo dục và đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục, tạo niềm tin cho người học và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước với Đại học Thái Nguyên, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Đại học Thái Nguyên.

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*