Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng chương trình tính toán lưới điện trung áp bằng máy tính sử dụng phần mềm matlab
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Dương Hoà An
Ngày bắt đầu 09/2011
Ngày kết thúc 09/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Nghiên cứu bài toán giải tích lưới trong chế độ xác lập và sử dụng phần mềm matlab xây dựng chương trình “ tính toán giải tích lưới và tính toán bù công suất tối ưu cho lưới điện trung thế sử dụng phần mềm matlab”. Chưong trình tính toán mà đề tài xây dụng cho phép người sử dụng tính toán giải tích lưới điện và tính bù tối ưu cho lưới điện nhằm đánh giá về tổn thất trên lưới điện, đưa ra kết quả giá trị bù và vị trí cần bù cho lưới điện.

Mục tiêu

      - Nghiên cứu giải các phương trình phi tuyến trên nền matlab .

  -  Xây dựng phần mềm tính toán cho lưới điện ( chương trình tính phân bố công suất  và điện áp cho lưới phân phối, tổn thất công suất, tổn thất điện áp, lựa chọn cấp điện áp tối ưu).

 - xây dựng chương trình tính bù tối ưu cho lưới điện trung áp.

Nội dung

Nghiên cứu phương pháp  Gaus- Seidel (G-S) và phương pháp Newton-Raphson (N-R) giải các phương trình phi tuyến bằng matlab.

Xây dựng chương trình giải tích lưới điện sử dụng phần mềm matlab

Nghiên cứu phương pháp tính bù tối ưu cho lưới điện trung áp.

Xây dựng chương trình tính bù tối ưu sử dụng phần mềm matlab

Tải file Xây dựng chương trình tính toán lưới điện trung áp bằng máy tính sử dụng phần mềm matlab tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*