Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng hệ thống bài tập thực hành cho các môđun chuyên ngành của hệ đào tạo cao đẳng nghề thuộc Khoa Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nghề.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng KTKT
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Trương Đại Đức
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 03/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Từ năm 2008 đến nay, đào tạo nghề đã chuyển sang hình thức đào tạo theo môđun. Môn thực hành nghề đã được phân chia lại và có nhiều thay đổi về bố cục cũng như nội dung các bài thực hành nên đã phá vỡ hệ thống bài tập thực hành đã được xây dựng trong nhiều năm trước đây. Nhằm thống nhất chương trình và nội dung đào tạo cần xây dựng hệ thống bài tập thực hành mới theo các môđun trong chương trình đào tạo do Tổng cục Dạy nghề ban hành thay thế cho hệ thống bài tập thực hành được Khoa Đào tạo nghề xây dựng năm 2005 để dùng chung trong quá trình đào tạo hệ cao đẳng nghề của Nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống bài tập thực hành của các môđun làm tài liệu giảng dạy của giáo viên và tài liệu học tập cho sinh viên.

- Xây dựng được định mức tiêu hao vật tư chuẩn làm cơ sở cho Ban Giám hiệu duyệt cấp vật tư đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Cân đối kinh phí cho cho đào tạo nghề trong tổng kinh phí hàng năm.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 ThS Đỗ Thị Vụ

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*