Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực ATK Việt Bắc.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài Đề tài cấp nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Mai Anh Khoa
Ngày bắt đầu 10/2011
Ngày kết thúc 10/2015

Tổng quan

            An toàn khu Trung ương là một vùng nằm sâu trong căn cứ địa Việt Bắc, chủ yếu thuộc các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Chợ Đồn (tỉnh Bắc Cạn), mà trung tâm là các huyện Định Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn và nam Chợ Đồn. Đây là nơi đặt các cơ quan đầu não (Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu...) trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tính cấp thiết

Khu vực ATK Việt Bắc có 7 dân tộc anh em sinh sống, bao gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Giao, H’Mông, Cao Lan, Sán Dìu, và Kinh với  dân số 97.504 người, trong đó số lao động chính chiếm trên 60%. Tỷ lệ lớn người lao động nằm trong ngành sản xuất nông lâm nghiệp, với lao động giản đơn, hiệu quả lao động rất thấp. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố mới chỉ đạt 54,7%, đặc biệt xã vùng cao tỷ lệ hộ có loại nhà đất, tranh, tre là 61,6%. Tỷ lệ hộ có nhà ở không đảm bảo yêu cầu vệ sinh như thiếu ánh sáng, nhà ẩm thấp còn khá cao (>30%), trong đó đáng lưu ý là vùng thị trấn tỷ lệ hộ có nhà ở ẩm thấp là 16,2%, xã miền núi tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu ánh sáng là 24,1%, đây là những yếu tố tác động trực tiếp, có ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, là điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại của các vi sinh vật trong môi trường và điều kiện phát sinh ra các bệnh có liên quan đến môi trường sống.

Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc ở vùng ATK Việt Bắc.

- Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và miền xuôi

- Bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Nội dung

- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất trong sản xuất nông – lâm nghiệp

- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho các tuyến y tế cơ sở.

- Nghiên cứu thực trạng môi trường và ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông nghiệp nông thôn

- Nghiên cứu các giải pháp về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của nông dân.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng nông thôn phục.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội cho các đồng bào dân tộc thiểu số khu vực nông thôn miền núi.

Tải file Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực ATK Việt Bắc. tại đây

PP nghiên cứu

NA

Hiệu quả KTXH

a) Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Cung cấp các số liệu về thực trạng phát triển kinh tế xã hôi của địa bàn nghiên cứu.

- Cung cấp khác minh chứng khoa học về khả năng ứng dụng của các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội:

 - Hiệu quả kinh tế: Nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn miền núi. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn năng lượng tự nhiên và nhân tạo.

- Hiệu quả xã hội: Nâng cao trình độ dân trí, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định và nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo an ninh, chính trị tại khu vực nông thôn miền núi.

ĐV sử dụng

Các tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 UBND huyện Định Hóa ông NGuyễn Văn A
STT Tên người tham gia
1 Phương Hữu Khiêm
2 Ngô Như Khoa

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(1)

Test phần mềm

Đây chỉ để test phần mềm quản lý khoa học, mọi nội dung không có ý nghĩa pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào

(06/10/2011 15:27:52)
 

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*