Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tạo dòng đậu tương chuyển gen kháng virus gây bệnh trên lá bằng kỹ thuật RNA interference (RNAi)
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh học
Chủ nhiệm(*) Chu Hoàng Mậu
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 01/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Năng suất và sản lượng đậu tương của nước ta còn ở mức khá thấp có thể do các nguyên nhân sau: (1) Nhiều giống hiện trồng mặc dù năng suất khá nhưng do tính ổn định chưa cao, sức biến động khá lớn giữa các miền, các vùng; (2) Khả năng kháng virus và sâu bệnh của các giống đậu tương đang trồng rất thấp; (3) Chưa có những dự báo về thời vụ gieo trồng thích hợp cho từng vùng. Trong số 20 loại bệnh hại, thì bệnh do nhiễm virus đã gây tổn thất lớn cho năng suất đậu tương. Đậu tương là một trong số các cây trồng dễ bị nhiễm nhiều loại virus, ví dụ như bệnh khảm (Soybean mosaic virus - SMV), bệnh khảm vàng hại đậu tương (Soybean yellow mosaic virus - SYMV), bệnh xoăn lá và một số bệnh virus ở lá khác.

Hiện nay vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để phòng trừ bệnh do virus, mà chỉ có một số biện pháp truyền thống: (i) Chọn lọc cây sạch bệnh để làm giống; (ii) Vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng, thu dọn tàn dư cây bệnh trên đồng ruộng; (iii) Diệt trừ côn trùng truyền bệnh. Biện pháp hiệu quả nhất để phòng virus là sử dụng giống kháng virus, tuy nhiên, các nguồn kháng bệnh tự nhiên đối với các loại virus này không nhiều. Các biện pháp truyền thống thường phức tạp, tốn thời gian, hiệu quả không cao và kém bền vững. Phương pháp chuyển gen để tạo cây kháng virus đặc biệt tỏ ra hữu ích cho các loài thực vật mà trong tự nhiên không có nguồn kháng bệnh.

Gần đây, RNAi được xem là một kỹ thuật hiện đại và hữu hiệu chống lại các bệnh do virus gây ra ở thực vật. Tính hiệu quả của kỹ thuật RNAi trong việc tạo cây trồng chuyển gen kháng virus đã được chứng minh bằng thực tế. Nghiên cứu chuyển gen kháng virus ở đậu tương bằng kỹ thuật RNAi đang là vấn đề mới mẻ trên thế giới và ở Việt Nam.

Mục tiêu

Tạo được dòng đậu tương chuyển gen kháng virus gây bệnh trên lá bằng kỹ thuật RNA interference (RNAi) 

 

Nội dung

(1) Phân lập được trình tự gen mã hóa protein vỏ của virus gây bệnh lá đậu tương;

(2) Thiết kế vector mang cấu trúc RNAi kháng virus gây bệnh trên lá cây đậu tương.

(3) Biến nạp Ti-plasmid tái tổ hợp vào vi khuẩn Agrobacterium;

(4) Chuyển cấu trúc RNAi vào cây thuốc lá mô hình, đánh giá cây thuốc lá chuyển gen kháng virus bằng kỹ thuật sinh học phân tử;

(5) Chuyển cấu trúc RNAi vào cây đậu tương, phân tích cây đậu tương chuyển gen kháng virus bằng kỹ thuật sinh học phân tử và đánh giá trong phạm vi thí nghiệm.

 

Tải file Tạo dòng đậu tương chuyển gen kháng virus gây bệnh trên lá bằng kỹ thuật RNA interference (RNAi) tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*