Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử ở một số giống đậu xanh chịu hạn
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Vũ Thanh Thanh
Ngày bắt đầu 01/2005
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

Đánh giá khả năng chịu hạn của 14 đậu xanh nghiên cứu.

Xác định mối tương quan giữa chất lượng hạt với khả năng chịu hạn.

Xác định quan hệ di truyền,

Xác định trình tự gen PLC liên quan đến khả năng chịu hạn.

Tải file Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử ở một số giống đậu xanh chịu hạn tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*