Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh và phân lập gen LEA của một số giống đậu xanh có khả năng chịu hạn
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Vũ Thanh Thanh
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Tìm mối liên quan giữa đặc điểm hóa sinh với khả năng chịu hạn của các giống đậu xanh.

- Phân lập gen và xác định trình tự gen LEA liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống đậu xanh.

Nội dung

- Phân tích thành phần và hàm lượng axit amin

- Phân tích phổ điện di protein dự trữ trong hạt của một số giống đậu xanh

- Thiết kế mồi, nhân gen, biến nạp, chọn dòng  và xác định trình tự gen LEA của một số giống đậu xanh.

Tải file Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh và phân lập gen LEA của một số giống đậu xanh có khả năng chịu hạn tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Viện Công nghệ sinh học GS. Lê Trần Bình
STT Tên người tham gia
1 PGS.TS. Lê Trần Bình
2 Nguyễn Thị Thu Trang

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*