Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN VÀ LIPID HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TRÊN BA NĂM
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Thị Hoa*, Phạm Thiện Ngọc**, Hà Phan Hải An**
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 8 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Các thuốc ức chế miễn dịch (ƯCMD) có thể có ảnh hưởng khác nhau đến nồng độ homocystein và lipid huyết thanh (HT), những chất này đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến tổn thương mạch máu. Mục tiêu: 1) Khảo sát sự thay đổi  nồng độ homocystein và lipid HT ở bệnh nhân sau ghép thận trên ba năm.  2) Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ homocystein, lipid HT  với việc  sử dụng thuốc ƯCMD và một số yếu tố khác. Đối tượng phương và pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 48 bệnh nhân (BN) sau ghép thận ổn định có thời gian sau ghép thận ít nhất 3 năm. Nhóm 1: 24 BN điều trị bằng cyclosporin (CsA); nhóm 2: 24 BN điều trị bằng tacrolimus (Tac). Kết quả: 1) Nồng độ homocystein HT là 14,31±4,34µmol/l (nhóm 1 là 14,25±4,1µmol/l, nhóm 2 là 14,38 ± 4,64 µmol/l, p>0,05). Nồng độ cholesterol HT là 5,4±1,45 (nhóm 1 là 5,37±1,11; nhóm 2 là 5,43± 1,75 p>0,05). Tỷ lệ tăng homocystein là 70,8%, tỷ lệ rối loạn một thành phần lipid là 60,4%.  2) Có sự tương quan thuận, khá chặt chẽ giữa: BMI, tuổi với một số chỉ số lipid HT cũng như giữa homocystein với nồng độ creatinin HT. Chưa thấy mối tương quan giữa homocystein, lipid HT với việc sử dụng thuốc ƯCMD và một số yếu tố khác. Kết luận: 1) Tăng nồng độ homocystein và cholesterol HT ở BN sau ghép thận, tỷ lệ tăng nồng độ homocystein và một số chỉ số lipid HT là khá cao ở BN sau ghép thận. 2) Thuốc ƯCMD làm tăng nồng độ lipid và homocystein HT, những ảnh hưởng này chưa có sự khác biệt giữa 2 nhóm thuốc ƯCMD. 

Tải file NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN VÀ LIPID HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TRÊN BA NĂM tại đây