Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mối liên quan giữa đau khớp háng với phù tuỷ xương và tràn dịch khớp háng trên phim cộng hưởng từ trong hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở người lớn.
Lĩnh vực Y học
Tác giả Lưu Thị Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y Dược học Quân sự. Số 1, tr.97. Số 1 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Mối liên quan giữa đau khớp háng với phù tuỷ xương và tràn dịch khớp háng trên phim cộng hưởng từ trong hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở người lớn. tại đây